Şirketlerin birleşme ve satın alma işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için firmaların mali, yönetsel, stratejik ve hukuki açıdan sürece hazır olmaları gerekir. NBB Advisors olarak bir şirketle M&A çalışmalarını başlattığımızda, önce şirketin satışa hazır olup olmadığının tespiti ve şirket değerinin tespiti için uluslararası standartlara uygun bir şirket değerlemesi yapılmaktadır.

En az üç farklı yönteme göre hesaplanan şirket değeri, şirketin ideal satış fiyatıdır. Bir rapor eşliğinde sunulan şirket değeri ve şirketin M&A sürecine hazırlık durumu ile ilgili şirket ortaklarıyla mutabık kalındıktan sonra M&A süreci
başlatılmaktadır. Sonraki süreçte NBB Advisors, uluslararası ‘network’ü ile geniş bir stratejik yatırımcı ve yatırım fonlarına ulaşmakta, şirketler için ideal alıcıyı ve ortağı bulmaktadır.

NBB Advisors, belirli dönemlerde ülke Partnerlerinin katılımıyla Yatırım Toplantıları düzenlenmektedir. 18 Ocak 2019 tarihinde Porto’da (Portekiz) yapılan yılın ilk toplantısında, NBB ile iş birliği içindeki uluslararası yatırımcılarla paylaşmak üzere, belirli kıstaslara göre belirlediğimiz şirketler, diğer ülkelerin NBB Partnerleri ile paylaşılmıştır. Toplantıda, Türkiye’den özellikle gıda, imalat ve teknoloji bazlı şirketlere ilgi olabileceği belirtilmiştir.

2019 yılında atılım yapmak isteyen KOBİ’ler NBB Advisors Türkiye ofisi ile iletişime geçebilirler.