Marka Değerleme

Marka, benzer ürünleri, hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan veya belirli bir hizmetin sunulması sırasında belirlenen ayırt edici işaret olarak tanımlanmaktadır. Markalar, yasal mevzuat tarafından koruma altındadır. Marka koruması tescil yoluyla elde edilir. Koruma süresi tescil için başvuru tarihinden itibaren on yıldır.

Markalar, ismi ve fark edilebilirliği, etkileri, geçmişi, doğruluğu, kalitesi, tanınırlığı, saygınlığı, fiyat elastikiyeti ve satış hızından kaynaklanan değeri içermektedir.

Marka, bir şirketin değeri ile birlikte hesaplanabildiği gibi ayrıca da hesaplanabilir. Şirket devirlerinde ve satın almalarda marka şirketle birlikte alım satıma konu olabildiği gibi, şirketten ayrı olarak da alım ve satıma konu olabilir.

Değerleme sürecinde, marka oluşumu detaylı olarak incelenmekte ve markanın ticari hayattaki etkileri analiz edilmektedir. Marka değerleme sadece rakamsal olmayıp metodolojik bir çalışma olduğundan bu değerlemede bilgi ve deneyim son derece önemlidir.

NBB Advisors, sahip olduğu bilgi ve deneyimi ile uluslararası standartta marka değeri tespiti yapmaktadır. NBB, Borsa İstanbul Özel Pazar’da şirket ve marka değerleme konusunda yetkili danışmanlık firmasıdır.

NBB Advisors Turkey, marka değerlemesi yaparken bir aşağıda belirtilen marka değerleme yöntemlerinden marka özelliklerine göre seçeceği yöntemleri kullanarak değer tespiti yapmaktadır.

Brand Valuation
Marka Değerleme ile ilgili merak ettikleriniz

Bu metotla değerleme yapılırken, markaya sahip olunmayıp, markanın kullanımı karşılığında bir telif hakkı (royalty) bedeli ödendiği varsayılmaktadır.

Markalı bir ürüne sahip şirketin, aynı ürünü markasız olarak üreten bir şirkete göre fazla fiyat talep edebileceği varsayılmaktadır. Markalı ve markasız ürünlerin fiyat farkı marka değerinin hesaplanmasına temel oluşturmaktadır.

Markanın yeniden oluşturma maliyetinin hesaplanması ile değer tespiti yapılmaktadır.

Benzer markaların piyasa değerleri dikkate alınarak değerleme çarpanı oluşturulmakta ve bu çarpan katsayısı ile marka değeri hesaplanmaktadır.

Bu yöntemle değer tespiti yapılırken, müşteri değerlendirmelerini temel almamakta, piyasadaki değişik özelliklere sahip ürünler arasındaki fiyat farklılıklarını dikkate alan çoklu regresyon analizi kullanmaktadır.