Finansal Gözden Geçirme

Günlük işlerin yoğunluğu ya da bu işlere uygun kadro olmaması nedeniyle birçok şirkette finansal analiz yapılamamakta, dolayısıyla başta finansal ve karlılık sorunları olmak üzere şirketin geleceğine yön verecek önemli sorunların erken teşhisinde gecikme yaşanmaktadır.  Şirketlerin satışları ve karları zaman içerisinde dalgalanmalar gösterebilir bu durum şirketin geleceği için bir risk oluşturmayabilir ancak, doğru yönetilmeyen nakit akışı şirketin sonunu getirebilir. Bu yüzden tüm şirketlere yılda en az bir kez yapılacak Finansal Gözden Geçirme çalışması yapılması önerilmektedir.

Naviga Partners ekibi, uluslararası ortağı NBB M&A Advisors işbirliği ile her yıl onlarca şirketi yakından tanıma ve değerlendirme fırsatı bulmakta, uluslararası deneyimi ve bilgi birikimi ile şirketlere “Finansal Gözden Geçirme” yani finansal check-up konusunda yardımcı olmakta, optimum değerlerle karşılaştırma imkanları sunarak, şirketin finansal durum değerlendirmesi yapmasına imkan sağlamaktadır.

Naviga Partners ekibi tarafından yapılan finansal gözden geçirme analizinde aşağıdaki ana konular ele alınmaktadır. Şirket durumuna göre bu çalışmalara başka özel analizler de eklenebilmektedir.

Likidite Analizleri : Şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini ortaya koyan analizlerdir. Şirketin borç ödeme gücünü ortaya koymaktadır. Bu analizler, bankalarla gerçekleşecek kredi ilişkileri açısından dikkatle takip edilmelidir.

– Faaliyet Oranları Analizi : Bu analizler şirketin operasyonel faaliyetleri nasıl yürüttüğünü ve verimliliklerini ortaya koyar. Alacak, borç ve stok devir hızları ve sürelerinin optimizasyonu, şirketin işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi için önemlidir.

– Borç Yönetim Analizi : Şirketin borç seviyesinin ve faiz ödemelerinin, işletme  büyüklüğüne ve karlılığına göre hangi seviyede olduğu analiz edilir. Yatırımların planlanması, borç/özkaynak dengesinin sağlanması ve borç krizine girilmemesi açısından önemlidir.

– Karlılık Analizleri : Şirketin faaliyetleri detaylı analiz edilmekte ve özkaynak karlılığı (ROE), aktif karlılığı (ROA), faaliyet kar marjı, EBITDA oranları hesaplanmakta ve yorumlanmaktadır.

Ekibimiz, uluslararası deneyimi ve uyguladığı özel analiz yöntemleri ile hazırladığı finansal gözden geçirme çalışmasını takiben sonuçları bir değerlendirmeye tabi tutar. Önlem alınması gereken ve şirketin zayıf yönlerini gösteren konularda çözüm yollarını belirterek şirketin mevcut durumu iyileştirmek için izleyeceği bir yol haritası ortaya çıkartır.

Naviga Partners tarafından  dışarıdan bir göz ile süreçlerinizin ve finansal yapınızın analiz edilmesini ve size özel çözümler sunulmasını ister misiniz? Detay bilgi almak için bizi arayınız.

“Biz yoğun tempoda çalışan iş adamları, şirketimizin mali yapısını ve finansal performansımızı yeterince inceleyip değerlendirme şansımız ve yetimiz olamıyor. Mali müşavirlerimizin bize verdiği bilgilerle yetiniyoruz. Bunun doğru olmadığını NBB’den aldığımız hizmetin sonucunda daha iyi anlamış olduk. Şirket dışından bir değerlendirmenin daha detaylı, farklı ve gerçekçi olduğunu gördük. Şirketimizin gerçek durumunu, yapmayı planladığı yatırımları, kredibilitemizi bu hizmet sayesinde daha iyi anladık. Önümüzü görmekte ve şirketimizin geleceğini şekillendirmekte bize çok yardımcı olan NBB yetkililerine teşekkür eder finansal gözden geçirme hizmetini tüm şirket sahiplerine tavsiye ederiz.”

Kurucu Ortak, Bilgi Etiket