Şirket Değerleme

NBB M&A Advisors Türkiye partneri Naviga Partners, uluslararası standartlara uygun şirket değerleme yapma konusunda özel uzmanlığa sahiptir. Naviga Partners danışmanları, uzun yıllar oluşan deneyimleri ile farklı sektörlerden çok sayıda şirketi değerleme raporunu hazırlamışlardır. Şirket değeri, şirketin ideal satış fiyatıdır. Şirketleri doğru değerleyebilmek, şirket satışı ve ortak değişikliği kararlarında için kilit önem taşımaktadır.

Şirket değerinin bilinmesi; potansiyel alıcılara satış fiyatı bildirmek, şirketten bir ortak ayrılması veya şirkete yeni bir ortak alınması durumlarında son derece önemli ve hassas bir konudur.

Şirket değerini etkileyen en önemli unsurlar olarak; şirketin içinde bulunduğu sektör, şirketin büyüklüğü, karlılığı, cirosu, kullandığı teknoloji, kuruluş yılı, şerefiyesi, geçmiş finansal performansı, bilinirliği ve gelecekte göstereceği performans dikkate alınmaktadır.

Şirket değerleme aşamasında şirketin finansal gözden geçirmesi de yapılmaktadır. Şirket değerleme ve finansal gözden geçirme raporu,  şirketin mevcut durumunu en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Şirket birleşme veya ortaklık oluşturmalarda bu bilgi çok önemlidir.

NBB Advisors Türkiye, sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimiyle, şirketinizin uluslararası standartta şirket değerini hesaplar ve raporlar. Şirket değerlemede, aşağıda belirtilen genel kabul görmüş metodlar kullanılmaktadır.

Şirket Değerleme

“Şirketimize ortak olmak isteyen yabancı yatırımcıların verdiği teklifin yeterli olup olmadığını bilemiyorduk. Danışmanımızın ve mali müşavirimizin farklı şirket değeri önerileri vardı. NBB ekibi kısa sürede şirket değerleme çalışmasını tamamladı ve sundu. Bununla da kalmadı, evlilik sürecinde bizi temsil etmekteler. İçim çok daha rahat ve verilen hizmetten memnunum”

Yönetim Kurulu Başkanı, Orta ölçekli bir Ambalaj Şirketi
Şirket Değerleme ile ilgili merak ettikleriniz

Bu yöntemde şirket değeri; firma bilançosunun aktif ve pasifinde bulunan varlık ve borçların güncel piyasa değerleri bulunarak hesaplanmaktadır.

Yapılan şirket değerleme çalışmasında aktifte yer alan kasa, banka, alacaklar, stoklar, demirbaşlar, makina ve ekipmanlar, gayrimenkuller, haklar gibi varlıklardan her birinin değerleme tarihine göre bulunan güncel değerleri hesaplanmaktadır. Gerektiğinde gayrimenkul veya makina ekspertizleri yaptırılır.Bilanço pasifinde yer alan finansal ve ticari borçlar ile diğer yükümlülükler de güncel değerleriyle hesaplanarak değerlemeye dahil edilir.

İndirgenmiş nakit akımı (İNA) ile şirket değeri, şirketin gelecek yıllarda elde edeceği gelirlerin, bugünkü değere indirgenmesi şekliyle hesaplanır.

Bu şirket değeri, şirketlerin gelecekteki gelir ve karları üzerine kurulu olduğundan şirket satın almalarda önemli bir rol oynar. Yatırımcılar, şirketin geleceğine yatırım yaptıklarından, bu değerin hesaplanması ve yapılan yatırım, ciro ve gelir projeksiyonların anlaşılırlığı ve ikna ediciliği büyük önem taşır.

NBB M&A Advisors Türkiye, İNA hesabında, şirket ortakları ve şirket üst yönetimi ile birlikte yapacakları çalışma ile, şirketin gelecek 5 yılda yapılacak yatırımların miktarı, oluşacak ciro ve gelirlerini hesaplar. Bu değer şirketlerin gelecekte elde edeceği gelir potansiyellerini dikkate almaktadır.

Bu yöntem, şirket değerini halka arzlar ve piyasada gerçekleşmiş olan şirket birleşme ve devralma işlemleri ile kıyaslama temeline dayanır. NBB M&A Advisors Türkiye, bu hesaplamada daha çok CİRO ve FAVÖK (ebitda) çarpanlarını kullanmaktadır. FAVÖK; şirketin faiz, amortisman ve vergi hariç gelirleri toplamını göstermektedir.

Son 30 yıl içerisinde gerçekleşmiş binlerce şirket evliliği verisine sahip NBB M&A Advisors Türkiye ekibi, şirketin ciro ve FAVÖK çarpanlarını değerlemesini yaptığı firmaya uyarlamaktadır.

Günümüzde şirketlerin karlarını artırması; rekabet koşullarının artması, sektöre yeni girişlerin olması gibi nedenlerle oldukça zorlaşmıştır. Ancak bir kısım şirket politikalarını değiştirerek ve bazı yeni uygulamaları devreye sokarak şirket değerini artırmak mümkündür. NBB, şirketlere şirket değeri artırma konusunda danışmanlık yapmakta ve şirketin değer tespitini takiben, şirket değerini artırıcı öneriler hazırlamakta ve buna uygun yol haritası oluşturmaktadır.