Şirketi Satışa Hazırlamak

Şirketlerin en önemli amacı kar yaratmak ve uzun vadede şirket değerini artırmaktır. Ancak beklenmedik bir anda şirkete alıcı olan yatırımcıların ortaya çıkması veya şirket ortaklarının şirketlerini satmaya karar vermeleri durumunda şirketin satışa hazır olması büyük önem kazanmaktadır.

NBB Advisors, uluslararası yapısı ve deneyimli uzmanları ile küçük ve orta ölçekli şirketleri satışa hazırlama ve şirket değerini artırma konusunda etkin çözümler üretmektedir.

Check-up

NBB Advisors, deneyimli kadrosu ile şirketlerin satışa hazırlık sürecini yönetmekte ve şirket sahiplerine şirketlerinin en yüksek değerden işlem görmesine fırsat sağlamaktadır. Bu çalışmanın 1. adımı Kurumsal Finansman Raporu hazırlamaktır. Bu raporda;

 • Uluslararası standartlara uygun Şirket Değeri hesaplanır,
 • Şirketin Mali ve Finansal Check-Up’ı yapılır,
 • Yatırım Alabilirlik Skoru hesaplanır,

Bu rapora sahip olduğunuzda;

 • Dünya çapında sektörünüzde gerçekleşen tüm alım satım işlemlerinin değerlendirilmesi sonucu uluslararası standartlarda şirket değerini öğrenecek,
 • Şirketinizin finansal, operasyonel, karlılık ve nakit akışı performansını detaylı inceleyecek,
 • Şirketinizin sonraki yıllarda nasıl büyümesi gerektiği konusunda planınızı netleştirecek,
 • Şirketinizin işletme ve yatırım sermayesi ihtiyacı, kurumsal finansman stratejisi sonuçlarına göre nasıl bir sürece girmesi gerektiğini planlayacaksınız,
 • İşletmenizin yatırım alabilirlik skorunu görecek, finansal ve mali yapı, insan kaynakları, iç denetim nakit akışı ve nakit döngüsü konularında atılması gerek adımlar ortaya çıkacaktır.

Çalışmamızın 2. adımını “Şirketi Satışa Hazırlamak” ve “Şirket Değerini Artırmak” için uygulayacağımız “e-valuation programı” devreye girecektir. Bu programın şirkete özel hazırlanmakta ve kısa vadede sonuç alacak önlemleri içermektedir. Bu kapsamda;

 • Mali yapıyı (bilanço ve gelir tablolarını) düzeltici önlemler
 • Kurumsal Yapıyı (organizasyon aile anayasası, insan kaynakları ve iç denetim, iş süreçleri) güçlendirme önlemleri,
 • Finansal Check-Up sonucu ortaya çıkan konulardaki önlemler,
 • Pazarlama ve Satış konularında alınacak önlemler

E-Valuation Programı” dahilinde şirketinizle ilgili olan çalışmaların kısa sürmesi planlandığında satış süreciniz hemen başlatılacak, belirli bir süre alacak çalışmalarda sonuçlar alınmaya başladığında satış süreci başlatılacaktır.

Değer artışını ve işletmeyi satışa hazırlamayı birlikte nasıl başarabileceğimizi öğrenmek isterseniz bizi arayabilirsiniz.