Yatırım Fizibilitesi ve Fizibilite Raporu Hazırlanması

Yapılabilirlik araştırması ya da daha çok bilinen adıyla fizibilite araştırması, projenin veya yatırımın başarılı bir şekilde tamamlanma olasılığını belirlemek için bir proje veya yatırımın tüm ilgili faktörlerini (ekonomik, teknik, yasal ve zamanlama hususları dahil) hesaba katan bir analizdir.

Fizibilite araştırması yeni bir yatırım fikri için veya mevcut iş modelini yenilemek ya da geliştirmek için yapılabilir. Bir fizibilite raporu genel olarak yatırımın mevcut planlanan kaynaklarla ile yapılıp yapılamayacağını veya yatırımı sonuçlandırmak için ek kaynak gerekip gerekmeyeceği konusunda da bilgi verecektir.

Fizibilite

Öte yandan fizibilite raporları, yatırımcıların mevcut seçenekler arasında seçim yapmalarına da yardımcı olmak için de oluşturulur ve bir şirketin yönetimine, şirketin riskli işlere körü körüne girmesini engelleyebilecek önemli bilgiler de sağlayabilir.

Tipik bir fizibilite raporu genel olarak aşağıdaki başlıkları içerir. Bu başlıklar yatırım projesinin niteliğine göre bazı farklılıklar gösterebilir.

 • Yatırım projesinin tanımı, kapsamı, amaç ve hedefler
 • Yatırım projesinin geri planı ve gerekçeler
 • Pazar araştırmaları ve talep analizi
 • Yatırım projesinin tasarımı
 • Yatırım projesinin yönetimi ve uygulama esasları
 • İşletme yapısı
 • Yapım maliyetleri
 • İşletme gelir ve gider analizleri
 • Ekonomik analiz
 • Finansal karlılık ve nakit akışı analizi
 • Hukuki analiz
 • Risk değerlendirmeleri

Konularına hakim uzman ekiplerimizle her türlü yatırım fizibilite rapor çalışmalarınızın tamamının veya bazı bölümlerinin hazırlanmasında bizimle çalışabilirsiniz.