Finansal Yeniden Yapılandırma

Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin alacaklarının, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında daha uygun koşullarda yapılandırılmasına imkan tanınmıştır.

Şirketinizde finansal borçlarının vadeleri kısaysa, faiz oranları yüksekse, kredi ödemek nakit akışını zorluyorsa; Naviga Partners şirketinizin Finansal Yeniden Yapılanma sürecini yöneterek sizlere daha uygun borçlanma koşulları sağlayabilecektir.

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik gereğince, şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edildiğinde; şirket borçları Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) kapsamında yeni ödeme planına bağlanmaktadır.

Finansal Yapılandırma

FYY İle Elde Edilecek Kazanımlar:

  • Şirketin ödeme gücüne göre, 5 yıl ve daha fazla vade verilmesi, vade uzatılması,
  • Nakit akışını sağlamak için, 1-1,5 yıl veya daha fazla ödemesiz dönem öngörülmesi,
  • Mevcut kredilerin faizlerinin güncek düşük faiz oranlarına çekilmesi,
  • Nakit akışını düzenlemek için ilave kredi verilmesi.

FYY’nin gerçekleşmesi için; şirket borçların çoğunluğuna sahip olan FYY kapsamındaki alacaklı finansal kurumların Finansal yeniden Yapılandırma talebine onay vermesi ile gerekmektedir.

Naviga Partners, FYY kapsamında;

  • Şirketinizin tüm borçlarının ödenmesine yönelik gelecek yıllara yönelik nakit akışlarını hesaplamakta,
  • Bu süre içerisinde gelir elde edilecek faaliyetlerin ve buna bağlı giderlerin projeksiyonlarını hazırlamakta,
  • Şirket gelirleri ile borç ödeme takvimi oluşturarak, finansal kurumlara hangi vadede borçlarını ödemesinin mümkün olacağını belirlemekte,
  • Alacaklı finans kurumlarına şirketin FYY sürecini içeren bir “Fizibilite Raporu” hazırlanacak ve rapor kapsamının hayata geçirilmesi için bankalarla görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Finansal Yapılandırma hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayınız.