Şirketinizin Yatırım Skoru

Naviga Partners, şirketinizin yatırım alabilme gücü ve kabiliyetini inceleyerek, şirketiniz için Yatırım Alabilme Skoru hesaplamaktadır. Bu skor, şirketinizin hisse satışı veya yeni ortaklık oluşturma sürecinde istediğiniz değeri alabilmeniz ve satış/ortaklık sürecinin sorunsuz ve hızlı yürütülmesinde ne kadar etkin olabileceğinizi göstermektedir. Bu skor ile, şirketinizin mevcut durumunu en gerçekçi şekilde görebilecek ve gelecek stratejilerinizi daha sağlıklı oluşturabileceksiniz.

NBB Advisors’un uluslararası networkünün işbirliği ile dünya çapında binlerce şirketin verilerinin analiz edilmesi sonrasında, bunların yatırım alabilme imkanları araştırılmıştır. En kolay yatırım alan ve yatırım sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlediği şirketlerin ortak değerleri toplanarak bunlar Yatırım Alabilme Skoru hesaplamasının temelini oluşturmuştur.

Sektörel bazda ve şirket büyüklüğü baz alınarak oluşturulan yatırım skoru hesaplanması, şirketin satışa hazır olup olmadığını belirlemektedir. Eğer şirket satışa veya ortaklık oluşturmaya hazırsa, çalışmalar hemen başlatılmakta, yatırım skoru düşük olan şirketler için, iyileştirme çalışmaları önerilmektedir.

Yatırım Alabilme Skoru aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:

  • Şirketin sektörü, ortaklık yapısı, organizasyonu,
  • Şirketin büyüme imkanları (yurt içi ve yurt dışı olarak),
  • Karlılık parametreleri (faaliyet karlılığı, net karlılık, öz sermaye verimliliği gibi),
  • Maliyet parametreleri (üretim ve satış maliyetleri, faaliyet giderleri),
  • Şirketin operasyonel verimliliği (alacak ve borç devir hızları, stok devir hızı, nakit döngüsü),
  • İnsan kaynakları, sahip oldukları marka, patent ve haklar, teknolojik altyapı,

Bu başlıklar sektöre göre ve şirketin büyüklüğüne göre daraltılıp, genişletilebilmektedir.

Yıllarca emek verilip bir aşamaya getirilen şirketlerin, fazla bir yük getirmeden yapılabilecek bazı değişiklikler ve iyileştirme çalışmalarıyla değerini artırmak ve daha kolay ortak bulabilmek mümkün olabilmektedir.

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.