Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz artırarak başlattığı parasal sıkılaşma, gelişmekte olan ülkelerde yabancı kaynaklı kredi yaratılması imkanını oldukça azaltmıştır. Türkiye de bu süreçten olumsuz etkilenmektedir. Ancak, Türkiye’nin geleceğine güven duyan birçok yabancı şirket ve yatırım fonu ülkemizde halen yatırım yapmak eğilimindedirler. Bu süreçte şirket birleşme ve devralmalar (M&A işlemleri) şirketlerimiz için daha büyük önem kazanmıştır.

Şirket birleşme ve devralmalarının iki temel avantajı bulunmaktadır. Bunlar; şirketlere büyüme sermayesi temini ve şirket ortaklarına şirketlerini satarak nakde dönme imkanı sağlamasıdır. Şirketini satmak isteyen KOBİ’lerin en çok dikkat etmeleri gereken nokta, şirket değerlemesidir. Doğru bir şirket değerlemesi yaptırmak M&A işlemlerindeki süreci oldukça kolaylaştırmakta, başarılı bir satışın önünü açmaktadır.

M&A işlemlerinin başarısı nasıl artar?

Bir şirketin hisse satışı ya da şirket ortaklığı kurmak için dikkat etmesi gereken konuları şöyle sıralayabiliriz:

  • Şirketin satışa veya ortaklık oluşturmaya hazır olması
  • Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda geniş bir potansiyel yatırımcı araştırması yapmak
  • Tecrübeli bir danışmanlık şirketi seçmek

Şirket ortakları şirketlerini satmaya karar verdiklerinde hemen M&A sürecinin başlayacağını düşünmektedirler. Ancak çoğu şirkette, satışın ideal değerden gerçekleştirilmesi ve satış sürecinin başarı ile tamamlanabilmesi için ciddi bir ön hazırlık yapılması gerekmektedir. Şirketler satışa hazır olmadan süreci başlattıklarında, satış sürecini tamamlamakta zorlanmakta ve ideal satış değerinden daha düşük teklifler almaktadırlar.

Şirketlerin bugün hemen bir ortaklık veya satış planı olmasa bile şirketin satışa veya ortaklığa hazır olarak tutulması çok önemlidir. Bunun için şirket yönetimince gerekli stratejik planlamaların yapılması ve harekete geçilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar şirket değerini de artıracaktır. Diğer taraftan ortak bulma veya şirketi satma sürecinde detaylı bir potansiyel yatırımcı araştırması yapılması gerekmektedir.

Masaya birden fazla potansiyel yatırımcı ile oturulması M&A işlemlerinde başarı şansını artırmaktadır. Şirketlerin Kurumsal Finansman bölümleri varsa bu süreci kendileri yönetebilirler, ancak pratikte bu sürecin bir danışman şirket aracılığıyla yürütülmesi daha fazla fayda sağlamaktadır.

Atılım yapmak isteyen KOBİ’ler NBB Advisors Türkiye ofisi ile iletişime geçebilirler.