Marka değerini artıracak başlıca etkenler nelerdir?

Marka değerini artıracak başlıca etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz: Markanın satış performansı ve potansiyeli, net faaliyet marjı, markanın gelişme imkanı, markanın uluslararası yayılımı, markaya olan reklam desteği, markanın endüstrideki gücü, marka imajı, son 3 yıldaki vergi öncesi kazanç miktarlarıdır.

2019-04-25T16:44:46+03:0025/04/2019|Categories: |

Marka Değeri genel olarak ne demektir?

Marka değerini, bir şirketin ürün ve hizmetlerinin göreceli değeri, finansal performansı, müşteri sadakati, memnuniyeti ve saygınlığı gibi algılarının bütünlüğüne dayalı bir toplam değer ölçümlemesi olarak tanımlarız.

2019-04-25T16:37:01+03:0025/04/2019|Categories: |

Halka açık şirketler kar payı dağıtmak zorunda mıdır?

Şirketler, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kar dağıtım politikasında asgari olarak bulunması gereken hususlardan birisi, kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise ortaklar ve kara katılan diğer kişiler için belirlenen kar payı dağıtım oranıdır. Dolayısıyla Ortaklıklar, kar dağıtıp dağıtmayacaklarını kar dağıtım politikaları çerçevesinde kendileri belirlerler. Kar payı dağıtılacaksa, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

2019-04-25T16:13:13+03:0025/04/2019|Categories: |

Halka açılma sonrasında şirketteki kontrolümü kaybeder miyim?

Şirketinizin belirli bir kısmını halka açabilirsiniz. Halka açık kısmının oranı Genel Kurul karar nisabının altında kaldığı sürece ortaklık yönetiminin kontrolünü kaybetme durumu ortaya çıkmamaktadır. Buna ek olarak, şirketler, halka açılma sırasında ana sözleşmelerinde pay senetlerini gruplara ayırabilmekte ve her bir gruba farklı imtiyazlar tanıyabilmektedir. Halka arz edilmeyecek olan pay grubuna yönetim kurulu üye sayısının yarısına kadar tanınabilecek aday gösterme imtiyazı yönetim kontrolünün devamı için diğer bir seçenek olarak kullanabilirsiniz.

2019-04-25T16:18:22+03:0025/04/2019|Categories: |

Naviga Partners kimdir, neler yapar?

Şirket finansmanı ve birleşme ve devralmalar ile kurumsal finansman konularında bağımsız ve profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Uluslararası ağımızın uzmanlığı, sürecin her aşamasında bizi profesyonel bir danışman yapmaktadır. Orta ölçekteki pazarda önde gelen birleşme ve satın alma danışmanlık firmalarından biri olarak, müşterilerimize özgün metodolojiler ve araçlar ve kilit karar vericilere erişimi olan kayda değer uluslararası ağımızla yardımcı oluruz. Özellikle KOBİ‘lere yönelik müşteriye özel finansal danışmanlık hizmetleri sunmak için çalışıyoruz ve son birkaç yılda 200’den fazla işlemi başarıyla tamamladık.

2022-01-24T14:58:57+03:0016/04/2019|Categories: |

Faal bir işletmeyi almak neden avantajları olabilir?

Sıfırdan yatırım yapmak yerine işleyen bir işletmeyi almanın birçok avantajı olabilmektedir. Söz konusu işletmenin nakit akışı, müşteri portföyü, tecrübeli ekibi ve pazarda başarılı ürün ve hizmetleri en önemli avantajlardır. Sıfırdan bir yatırım yapıldığı takdirde; işletmenin kara geçinceye kadar yapması gereken yatırım miktarı, pazarın sunulan mal ve hizmeti kabul etme süresi gibi faktörler dikkatli hesaplanmalıdır. Doğru seçilmiş ve doğru fiyatlanmış bir işletmeyi almak çoğu durumda daha avantajlıdır.

2019-02-28T17:12:27+03:0028/02/2019|Categories: |

Satış sonrası yönetici sorumluluklarım neler olabilir?

Normal şartlarda ve özellikle uluslararası bir yatırımcı söz konusu olduğunda kilit pozisyonların bir süre şirkette kalması talep edilir. Bu süre, en az 6 aydan başlamak üzere 5 yıla kadar çıkabilir. Yumuşak bir geçişin sağlaması, kurumsallaşmanın oturtulması için bu süreçler gerekli olmaktadır.  Eğer sözleşmede bir (Earn-Out) performans ödemesi varsa, bu süre 5 yıla kadar çıkabilir. Genel kabul gören süre 6 ay ile 1 yıl olmaktadır.

2019-02-28T17:11:56+03:0028/02/2019|Categories: |

Şirketimi sattığım zaman mülkü ile mi satmalıyım? Mülkü kiralayabilir miyim?

Her ikisi de mümkündür. Sadece şirketiniz için teklifler alabileceğiniz gibi gayrimenkulü de kapsayan teklifler alabilirsiniz. Yatırımcı sadece işletmenizi satın almak ve gayrimenkulünüzü kiralamak isteyebilir. Bugüne kadar olan tecrübemizde her iki türlü teklifler ile karşılaşsak bile ağırlıklı olan yapı, yatırımcının işletmenize değer verdiği ve onu almak istemesidir. Varlık alımı; işletme satın alım maliyetini arttıracağı, bilanço yapısını etkileyebileceği ve sabit yerine değişken gider yaratma isteği gibi nedenlerden dolayı çoğu anlaşmada kiralama  ile çözümlenmektedir.

2019-02-28T17:11:09+03:0028/02/2019|Categories: |

Değerleme yaptırmak şirketimin en yüksek bedelle satışını sağlar mı?

Hayır. Değerleme uluslararası standartlarda kendi değerinizi bilmeniz açısından çok önemlidir. Şirketinizi en yüksek değerden satmanın en önemli kıstası, birden fazla teklif alabileceğiniz bir sürecin doğru yönetilmesidir. Ancak, doğru tanıtım, doğru yatırımcı listesi ve iyi süreç yönetimi en yüksek teklifi almanızı sağlar.

2019-02-28T17:10:27+03:0028/02/2019|Categories: |
Go to Top