Halka açık şirketler kar payı dağıtmak zorunda mıdır?

Şirketler, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kar dağıtım politikasında asgari olarak bulunması gereken hususlardan birisi, kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise ortaklar ve kara katılan diğer kişiler için belirlenen kar payı dağıtım oranıdır. Dolayısıyla Ortaklıklar, kar dağıtıp dağıtmayacaklarını kar dağıtım politikaları çerçevesinde kendileri belirlerler. Kar payı dağıtılacaksa, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

2019-04-25T16:13:13+03:0025/04/2019|Categories: |

Halka açılma sonrasında şirketteki kontrolümü kaybeder miyim?

Şirketinizin belirli bir kısmını halka açabilirsiniz. Halka açık kısmının oranı Genel Kurul karar nisabının altında kaldığı sürece ortaklık yönetiminin kontrolünü kaybetme durumu ortaya çıkmamaktadır. Buna ek olarak, şirketler, halka açılma sırasında ana sözleşmelerinde pay senetlerini gruplara ayırabilmekte ve her bir gruba farklı imtiyazlar tanıyabilmektedir. Halka arz edilmeyecek olan pay grubuna yönetim kurulu üye sayısının yarısına kadar tanınabilecek aday gösterme imtiyazı yönetim kontrolünün devamı için diğer bir seçenek olarak kullanabilirsiniz.

2019-04-25T16:18:22+03:0025/04/2019|Categories: |
Go to Top