Şirketinizin belirli bir kısmını halka açabilirsiniz. Halka açık kısmının oranı Genel Kurul karar nisabının altında kaldığı sürece ortaklık yönetiminin kontrolünü kaybetme durumu ortaya çıkmamaktadır.

Buna ek olarak, şirketler, halka açılma sırasında ana sözleşmelerinde pay senetlerini gruplara ayırabilmekte ve her bir gruba farklı imtiyazlar tanıyabilmektedir. Halka arz edilmeyecek olan pay grubuna yönetim kurulu üye sayısının yarısına kadar tanınabilecek aday gösterme imtiyazı yönetim kontrolünün devamı için diğer bir seçenek olarak kullanabilirsiniz.