Yatırım Fizibilitesi

Yatırım Fizibilitesi ve Fizibilite Raporu Hazırlanması Yapılabilirlik araştırması ya da daha çok bilinen adıyla fizibilite araştırması, projenin veya yatırımın başarılı bir şekilde tamamlanma olasılığını belirlemek için bir proje veya yatırımın tüm ilgili faktörlerini (ekonomik, teknik, yasal ve zamanlama hususları dahil) hesaba katan bir analizdir. Fizibilite araştırması yeni bir yatırım fikri için veya mevcut iş modelini yenilemek ya da geliştirmek için yapılabilir. Bir fizibilite raporu genel olarak yatırımın mevcut planlanan kaynaklarla ile yapılıp yapılamayacağını veya yatırımı sonuçlandırmak için ek kaynak gerekip [...]