Finansal Yeniden Yapılandırma

Finansal Yeniden Yapılandırma Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin alacaklarının, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında daha uygun koşullarda yapılandırılmasına imkan tanınmıştır. Şirketinizde finansal borçlarının vadeleri kısaysa, faiz oranları yüksekse, kredi ödemek nakit akışını zorluyorsa; Naviga Partners şirketinizin Finansal Yeniden Yapılanma sürecini yöneterek sizlere daha uygun borçlanma koşulları sağlayabilecektir. Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik gereğince, şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit [...]