Şirket Check-up Hizmetimiz

Finansal Gözden Geçirme Günlük işlerin yoğunluğu ya da bu işlere uygun kadro olmaması nedeniyle birçok şirkette finansal analiz yapılamamakta, dolayısıyla başta finansal ve karlılık sorunları olmak üzere şirketin geleceğine yön verecek önemli sorunların erken teşhisinde gecikme yaşanmaktadır.  Şirketlerin satışları ve karları zaman içerisinde dalgalanmalar gösterebilir bu durum şirketin geleceği için bir risk oluşturmayabilir ancak, doğru yönetilmeyen nakit akışı şirketin sonunu getirebilir. Bu yüzden tüm şirketlere yılda en az bir kez yapılacak Finansal Gözden Geçirme çalışması yapılması önerilmektedir. Naviga Partners ekibi, uluslararası ortağı [...]